Spaliny zawierają między innymi bardzo szkodliwe dla środowiska tlenki azotów. Aby zminimalizować negatywny wpływ spalin, silniki niektórych pojazdów zostają wzbogacone o system redukcji spalin. Wprowadzone normy dotyczące poprawy jakości powietrza oraz ochrony środowiska wymagają podejmowania takich działań. Aby pojazdy spełniały wspomniane normy, do układu wydechowego wprowadzany jest Adblue – roztwór mocznika, wchodzący bezpośrednio w reakcję z tlenkami azotu, co skutkuje znacznym zmniejszeniem szkodliwości spalin.

Niestety to rozwiązanie niesie ze sobą również negatywne skutki w postaci problemów z samochodem – szczególnie latem, gdy temperatury wynoszą powyżej 30˚C oraz zimą, gdy mamy do czynienia spadkiem temperatur poniżej 11˚C. Zbyt wysokie temperatury powodują rozkład Adblue, a zbyt niskie powodują, że płyn zamarza i w formie kryształków osadza się na ściankach zbiornika. W wyniku tego zmniejsza zmniejsza się stężenie roztworu, co z kolei skutkuje spadkiem skuteczniści działania Adblue.

Gdy taka sytuacja zaistnieje, komputer pokładowy wyśle komunikat informujący o wystąpieniu usterki, a silnik zostanie zmuszony do przejścia w tryb awaryjny. Finalnie może się to wiązać z poważną awarią samochodu i wysokimi kosztami naprawy.

Wyłączanie Adblue

W przypadku, gdy często włącza nam się tryb awaryjny lub widzimy niepokojące komunikaty na desce rozdzielczej, najprawdopodobniej nasz system redukcji spalin znowu uległ usterce. Jeśli ten problem pojawia się często, warto rozważyć wyłączenie Adblue. Podczas tej czynności możliwe będzie wyłączenie wszystkich elementów systemu, w których skład wchodzą m.in.:

  • pompa,
  • czujnik temperatury,
  • czujnik ciśnienia,
  • zbiornik Adblue
  • czujnik NOx kontrolujący poziom azotu.
Jakie korzyści niesie wyłączenie systemu Adblue?

Przede wszystkim znów możemy poczuć satysfakcję z użytkowania pojazdu. Nawet gdy nastąpi usterka w prawidłowym funkcjonowaniu systemu refukcji spalin, nie będziemy otzymywali niepokojących komunikatów, a silnik samochodu nie będzie przełączał się w tryb awaryjny, dzięki czemu nie odczujemy charakterystycznego dla tego trybu spadu mocy.

Dodatkowym atutem wyłączenia systemu Adblue jest oszczędność. Samochód staje się bardziej ekonomiczny, ponieważ zmniejsza się zużycie paliwa. Dodatkowo zaoszczędzimy na kupowaniu płynu, które nie będzie już konieczne.

Ważną informacją jest fakt, że wyłączenie systemu Adblue nie wpływa w żaden sposób na pełną sprawność pojazdu, a gdy tylko zaistnieje taka potrzeba, na życzenie Klienta możliwe jest ponowne włączenie systemu w dowolnej chwili.