Uziemienie urządzeń elektrycznych jest podstawową, a zarazem bardzo ważną czynnością. Od tego podłączenia będzie zależeć ochrona odgromowa obiektu, a także przeciwpożarowa oraz przeciwprzepięciowa. 

Metody pomiaru rezystancji uziemienia

Możemy wymienić kilka metod pomiarów rezystancji, które różnią się w zależności od charakteru wielkości mierzonej, dokładności, a także warunków, w jakich dokonuje się pomiaru. 

Możemy tu wyróżnić metody:

  • odchyłową,
  • różnicową,
  • zerową.

Warto dodać, że rozróżnia się także rezystancję pod kątem rodzaju przepływającego prądu:

  • rezystancja udarowa uziemienia,
  • rezystancja statyczna uziemienia,
Wykonanie pomiaru

Pomiar wykonujemy w celu wyznaczenia wartości maksymalnej rezystancji, by sprawdzić:

  • warunki pracy (odpowiedniej) urządzenia, a także instalacji elektrycznej,
  • czy uziemienie spełnia wymagania dotyczące norm i przepisów dotyczących ochrony (przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej itd).

Tak jak wspomnieliśmy wyżej. Uziemienie jest jedną z najważniejszych czynności podczas montażu instalacji elektrycznej. 

Nasza firma posiada szereg specjalnie przystosowanych urządzeń do kompleksowego i bezpiecznego pomiaru. Zapraszamy do kontaktu.