Czytelność i bezpieczeństw oraz, niezawodność są najistotniejszymi kryteriami, jakimi powinni kierować się wykonawcy i projektanci instalacji elektrycznych. Stosowanie jakościowo konkurencyjnych materiałów, nawet najlepszych komponentów i trwałych oznaczeń to zdecydowanie dopiero połowa drogi do sukcesu. Do kolejnych niezbędnych zadań można zaliczyć przeprowadzanie dokładnych, okresowych pomiarów i przeglądów, dzięki którym można wykryć usterkę i zapobiec ich nieprzyjemnym konsekwencjom.

Zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w przypadku wszelkich innych obiektów, w których wykorzystywana jest energia elektryczna, np. rzemieślniczych, przemysłowych, komercyjnych czy użyteczności publicznej, nawet jeśli system wyposażony jest w możliwie najnowocześniejsze materiały i zawansowane aparaty, zalecane są wszelkie działania profilaktyczne. Umożliwia to zminimalizowanie ryzyka wystąpienia przestojów w pracy, które dla przedsiębiorstwa mogą być równoznaczne z nieplanowanymi wydatkami a nawet stratami, ale także zagrożeń dla zdrowia i życia osób oraz ich mienia.

Chyba nie trzeba wspominać, że szybkie wykrycie możliwości wystąpienia lub samej awarii ma niepodważalny wpływ na przedłużenie żywotności i trwałości urządzeń.

Pomiar instalacji elektrycznej wykonywany przez specjalistę.
Pomiary instalacji elektrycznej

W budynkach mieszkalnych, przed przeprowadzeniem kilku podstawowych pomiarów, sprawdza się, czy wykonana została prawidłowo instalacja elektryczna, czy nie popełniono żadnych błędów w trakcie projektowania sieci powiązanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło, czy w mokrych pomieszczeniach. Podczas pierwszego etapu przeglądu sprawdzany jest stan przewodów i połączeń, ale także czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne. Każda z tych informacji powinna być umieszczona w protokole przygotowanym, zanim instalacja zostanie oddana do użytku. Dokładnego sprawdzenia wymaga przede wszystkim ochrona przeciwpożarowa, działanie wyłączników różnicowo-prądowych oraz skuteczność ochrony przewodów przed spięciem. Przeprowadzany jest także pomiar rezystencji izolacji, dzięki któremu można stwierdzić, w jakim stanie są przewody izolacyjne i czy nie doszło do ich uszkodzeń. Należy podkreślić, że jednak spektrum czynności związanych z pomiarem oraz zakresem przeprowadzanych prac, bezpośrednio związane są z rodzajem przyłączonych do niej urządzeń, charakterystyką obiektu, miejscem montażu czy specyfiką instalacji.