Jesteśmy przygotowani do przeprowadzania badań natężenia oświetlenia zarówno w firmach administracyjnych jak i produkcyjnych, zakładach pracy i wszystkich miejscach, gdzie potrzebny jest właściwy poziom i jakość oświetlenia.

Przeprowadzamy następujące typy pomiarów oświetlenia:

 • oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne – oświetlenie awaryjne, które przeznaczone jest do zastosowania przy awariach oświetlenia podstawowego
 • oświetlenie ogólne – równomierne oświetlenie danego obszaru bez uwzględniania konkretnych wymagań dotyczących oświetlenia poszczególnych jego części
 • oświetlenie złożone – składa się z oświetlenia miejscowego oraz ogólnego
 • oświetlenie miejscowe – oświetlenie dodatkowe przedmiotu związanego z pracą wzrokową z uwzględnieniem specyficznych potrzeb oświetleniowych stosowanych w celu podniesienia natężenia oświetlenia miejscowego.

Dobrane odpowiednio cechy oświetlenia determinują, że zapewnia ono wystąpienie efektu widzenia zwanego wygodą widzenia. Adekwatne oświetlenie przynosi mnóstwo korzyści: wyraźny i bezpośredni wzrost wydajności, zmniejszenie liczby wypadków, a także poprawę samopoczucia i ogólnej atmosfery pracy jako ograniczenie zmęczenia wzroku w trakcie wykonywanej pracy.

Miernik oświetlenia (luksomierz).
Główne parametry oświetlenia
 • równomierność oświetlenia – proporcja między średnim natężeniem oświetlenia na płaszczyźnie a najmniejszą zmierzoną wartością natężanie oświetlenia na wspomnianej płaszczyźnie,
 • natężenie oświetlenia – oznacza, to, że gęstość powierzchniowa strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię wyraża się w luksach [lx],
 • rozkład luminacji w polu pracy wzrokowej – wartość kontrastów luminacji płaszczyzn na które bezpośrednio przenoszony jest wzrok, lub tych które ze sobą sąsiadują,
 • olśnienie – stan procesu widzenia, podczas którego występuje zmniejszenie zdolności do rozpoznawania przedmiotów, lub odczucie niewygody. Albo jedno i drugiego, co jest spowodowane niewłaściwym rozkładem luminacji.
 • barwa światła – określana za pomocą tzw. temperatury barwowej (Tc), można wyodrębnić trzy grupy: zimna, ciepła i pośrednia
 • współczynnik oddawania barw – ma za zadanie określić jak dobrze postrzegane są barwy oświetlanych przedmiotów. Barwy są lepiej oddawane, im wyższy jest ten współczynnik, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej.
 • efekt stroboskopowy i migotanie – gdy poruszające się ciało oświetlane jest migającym światłem, występuje wrażenie niestabilności wzrokowej.

Dopasowanie poziomu natężenia oświetlenia jest zależny od wykonywanej pracy wzrokowej a przede wszystkim od:

 • wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej
 • stopnia trudności pracy wzrokowej

Częstotliwość powtarzania pomiarów natężenia oświetlania:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po oddaniu pomieszczeń do użytku
 • po zmianach w obrębie stanowisk/pomieszczeń pracy (np. dodawanie sufitów, ścian, wymian opraw oświetleniowych, itp.)

Zalecane natężenie oświetlenia, w zależności od stopnia pracy wzrokowej:

 • spawanie – 300 lx,
 • prace biurowe, obsługa komputera- 500 lx,
 • mechanika precyzyjna, montaż precyzyjny- 1000 lx,
 • rozpoznanie rysów twarzy- 20 lx,
 • wykonywanie prostych czynności- 50 lx

Co 5 lat, okresowo przeprowadza się badania pomiarów oświetlenia awaryjnego.

Za pomocą luksomierzy wyposażonych w fotoelektryczne ogniwa krzemowe lub selenowe wykonuje się pomiary parametrów oświetlenia elektrycznego.

Przy użyciu wspomnianych luksomierzy, prowadzimy pomiary oświetlenia, które zostały poddane okresowemu sprawdzeniu i posiadają aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Główny Urząd Miar.

Warto skorzystać z naszych usług! Dlaczego?

PGA Team to nowoczesna firma szkoleniowo-usługowa zbudowana na umiejętnościach i doświadczeniu swoich pracowników. Proponujemy kompleksowe rozwiązania w takich obszarach jak Ochrona Środowiska, BHP, PPO, Systemy zarządzania jakością. Z naszych szkoleń i usług korzystały firmy ceniące przede wszystkim elastyczność, jakość i szybki czas realizacji zleceń.