Systemy PDH

Coraz mniejsza ilość systemów teletransmisyjnych oparta jest na urządzeniach typu PDH (Plesiochronus Digital Hierarchy). 

Stosuje się je jednak podczas transmitowania sygnałów w przypadku połączeń międzycentralowych. System PDH oparty jest na modulacji impulsowo-kodowej. Każdy z kanałów zaś posiada przepływność na poziomie 64kb/s. Interpretując to inaczej — taka przepływność pozwala na przesył jednej nieskompresowanej rozmowy telefonicznej. Niestety nie został wypracowany jeden główny standard dla urządzeń PDH i posiada wyłącznie 3 strefy — USA, Europa i Japonia. Każde ze stref różni się od siebie przepływem ze względu na różne standardy. Taka sytuacja powoduje liczne utrudnienia w stosunku do współpracy z innymi urządzeniami. Objawia się to często problemami w przypadku styku sieci różnych typów. 

Problematyka systemów PDH
 • Systemy PDH posiadają kilka wad, które warto uwzględnić:
 • energochłonność,
 • wyłącznie 3 różne standardy PDH (Europejski, Amerykański, Japoński),
 • mała przepływność transmisji danych,
 • zawodność,

Systemy SDH

Systemy SDH sukcesywnie wypierają z rynku telekomunikacyjnego systemy PDH. Jest to spowodowane znacznie większym przepływem danych (w przypadku SDH jest to nawet powyżej 1 GB/s) przy pomocy światłowodów. 

Systemy SDH są gwarantem synchronicznej transmisji, która jest zgodna z głównym zegarem systemu. Dokładność systemu wynosi zaś 10^-11. Generują one również ramki co 125µs o stałej budowie nagłówka. 

Zalety SDH
 • podstawowa transmisja danych bazuje na prędkości 155 mb/s,
 • zgodność wszystkich 3 standardów światowych (Europejskiego, Amerykańskiego i Japońskiego),
 • synchroniczny przesył danych,
 • możliwość dopełnienia bitowego: dodatniego, ujemnego oraz zerowego,
 • zwielokrotnienie przepływu następuje bajtowo, nie bitowo,
 • znacznie większa niezawodność,
 • automatyczna rekonfiguracja (w czasie krótszym niż 50 ms),
Zwielokrotnienia używane w systemie SDH

Najniższe (STM – 1) wynosi — 155,52 Mbit/s. Najwyższe zaś zwielokrotnienie wynosi 160 Gb/s.

Ethernet

Ethernet jest to system w głównej mierze wykorzystywany w budowie sieci lokalnych. Opisuje on także format protokołów i ramek z dwóch warstw (najniższych) modelu OSI. Pierwotna specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.3. Ethernet bazuje na węzłach, które podłączone są razem do medium, które następnie wysyła lub odbiera specjalne komunikaty (ramki). Każdy z węzłów wyróżnia się zaś indywidualnym adresem MAC. 

Izolacja zabezpieczająca 

Najczęstszą używaną izolacją jest izolacja o wytrzymałości 250 V, znajdująca między kablem a komputerem. 

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem kompleksowo zajmujemy się także przyłączem połączeń radiowych PDH, SDH oraz Ethernet.