Pomiar rezystancji izolacji kabli należy wykonać przed pierwszym podłączeniem instalacji elektrycznej do sieci prądowej.

Do wykonania prawidłowego pomiaru należy użyć prądu stałego. Jest to bardzo ważny czynnik, ponieważ dzięki niemu możemy wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru.

Należy również pamiętać, że podczas eksploatacji instalacji elektrycznej ważne jest, by pomiar rezystancji izolacji wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat. Jest to opisane w Prawie Budowlanym. Nie zalicza się jednak do niego okresu pomiaru związanego z obiektami specjalnego przeznaczenia, ponieważ obowiązują je inne przepisy.

Co należy uwzględnić podczas pomiaru?

Aby pomiar rezystancji izolacji zgadzał się, należy wpierw zwrócić uwagę na dodatkowe czynniki, takie jak:

 • temperatura,
 • wilgotność,
 • czas pomiaru,
 • wartość napięcia probierczego,
 • czystość powierzchni izolacji.
Pomiar rezystancji o napięciu znamionowym do 1 kV

W przypadku napięcia znamionowego do 1 kV rezystancję należy mierzyć miernikiem o napięciu 2,5 kV

W sytuacji gdy napięcie znamionowe wynosi mniej niż 1 kV, należy mierzyć je miernikiem o napięciu 1 kV

Ile powinna wynosić rezystancja?

Rezystancja względem reszty żył (zwartych ze sobą oraz uziemionych) powinna wynosić w przeliczeniu na stopnie Celsjusza 20°C. Odnosi się to do każdego 1 kilometra długości linii, w zależności od izolacji:

 • 100 — izolacja polietylenowa,
 • 75 MΩ — izolacja gumowa,
 • 20 MΩ — izolacja papierowa,
 • 20 MΩ — izolacja polwinitowa.
Pomiar rezystancji izolacji przewodu elektrycznego

Ten pomiar wykonuje się przy użyciu prądu stałego. Jest to spowodowane eliminacją pojemności na wyniki pomiarowe. 

Pomiar ten należy wykonywać od strony zasilania. Ważne jest, by napięcie zasilania było odłączone od prądu oraz odbiorników. 

W jaki sposób można wykonać pomiar?
 • przy pomocy miliamperomierza, w którego skład wchodzi napięcie sieciowe,
 • miernikiem rezystancji izolacji (megaomierzem), który posiada własne źródło probierczego napięcia.
 • innymi metodami specjalnego przeznaczenia,

Każdy miernik używany do tego rodzaju pomiarów zobowiązany jest do spełnienia normy PN-EN 61557-10:2013-11.

Zapraszamy do kontaktu, wszystkie prace z tym związane wykonamy za Ciebie!