Siłownia telekomunikacyjna to podstawowy i najbardziej powszechny system stosowany podczas montażu urządzeń telekomunikacyjnych. Podstawowym źródłem zasilania urządzeń transmisyjnych jest zasilanie 48 V DC. Owe zasilanie musi być przede wszystkim bezprzerwowe, bez zakłóceń, oraz na stałym niezmiennym poziomie. 

Siłownia telekomunikacyjna jest to urządzenie służące do bezpiecznego zasilania instrumentów telekomunikacyjnych. 

Typy siłowni telekomunikacyjnych
  • siłownia typu Indoor — ten typ siłowni montowany jest w zamkniętych pomieszczeniach. W jej skład wchodzą systemy wentylacyjne oraz grzewcze,
  • siłownia typu Outdoor — jest to urządzenie posiadające szafę dostosowaną do warunków panujących na zewnętrznej stronie obiektu. 
Zasilanie 

Siłownia zasilana jest napięciem przemiennym — 230 lub 400 V. Częstotliwość zaś wynosi 50Hz. 

Instalacja siłowni telekomunikacyjnej
  • dowóz, instalacja oraz uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej o mocy 48 V DC,
  • montaż oraz instalacji nowych podzespołów (baterii akumulatorów), oraz elementów niezbędnych do odpowiedniego funkcjonowania siłowni,
  • stworzenie dokumentacji technicznej, projektowej i wykonawczej,
  • wykonanie instalacji elektrycznej gwarantującej  prąd 230 V we wcześniej wskazanych miejscach  obiekt, zakończenie gniazdem elektrycznym (potrójnym),
  • podłączenie siłowni pod system uziemienia,
  • dołączenie szafki z bezpiecznikami i podłączenie okablowań elektrycznych AC 230 V.