Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania pomp ciepła:

 • Dofinansowanie z funduszy unijnych dla stosowania urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii, jakimi są pompy ciepła
 • Obniżenie emisji CO2 o 20% w porównaniu do kotłów gazowych
 • Brak emisji szkodliwych spalin w budynku i wielokrotna redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • Rozwiązanie przyszłościowe- przyjmuje się, że w przyszłości będzie możliwa całkowita redukcja emisji CO2 oraz pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w 100%
 • Wśród urządzeń grzewczych, pompy ciepła, odznaczają się najwyższą klasą energetyczną A++ i A+++ oraz najwyższa klasą wśród podgrzewczy wody użytkowej, czyli A+
 • Wykorzystanie energii odnawialnej w większości modeli; przy współczynniku SCOP=3,5 udział OZE, stanowi około 70% przekazywanego ciepła
Pompy ciepła mają najwyższe klasy energetyczne wśród urządzeń grzewczych (źródło: EHPA/PORT PC).

Ponadto pompy ciepła charakteryzują się następującymi walorami:

 • Nawet o 50 % niższe koszty eksploatacji, w stosunku do kotłów gazowych, w przypadku instalacji płaszczyznowych i miedzy 35- 45 % oszczędność, przy zastosowaniu powietrznych pomp ciepła
 • Wyższy komfort cieplny w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, czy ściennym
 • Tzw. chłodzenie pasywne przy zastosowaniu pomp gruntowych z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła- umożliwiają chłodzenie pomieszczeń niskim nakładem kosztów
 • Bardzo wysoka niezawodność działania przy prawidłowym zamontowaniu
 • Podnoszą wartość finansowa budynku, w którym są zamontowane ze względu na niskie koszty utrzymania
 • Wybierając pompy ciepła, nie ponosi się kosztów budowy komina, kotłowni, instalacji gazowej, czy składu opału, w związku z tym, są tańszą inwestycją, niż kocioł i kotłownia na paliwa stałe
 • Brak kosztów pomiarów spalin i czyszczenia komina
 • W porównaniu do urządzeń zasilanych olejem, propanem, czy gazem ziemnym, koszt zakupu instalacji pompy ciepła, zwraca się po kilku latach eksploatacji
 • Ze względu na to, że pompy ciepła są zasilane energią elektryczną, wzrost kosztów eksploatacji jest stosunkowo stabilny i przewidywalny w ostatnich latach ( ok 2% rocznie)
 • Długoletnia, ponad 50-letnia trwałość dolnego źródła ciepła gruntowej pompy ciepła
 • Prosta obsługa i niskie koszty serwisu i przeglądów
 • Zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, ponieważ funkcjonują bez palnego paliwa w budynku oraz cichą pracę, przy prawidłowej zabudowie
 • Mogą stanowić dobre uzupełnienie własnej instalacji fotowoltaicznej