Co roku, najlepiej przed sezonem grzewczym, powinno wykonać się profesjonalny serwis techniczny pompy ciepła przez autoryzowanego serwisanta. Zakres prac serwisowych jest zależny od konstrukcji pompy ciepła i warunków gwarancji producenta. Dla wszystkich typów pomp ciepła, część prac serwisowych jest jednak taka sama.

4 główne etapy serwisu pompy ciepła

Ze względu na zmienność warunków pracy, w jakich działają pompy ciepła (szczególnie w przypadku pompy powietrze-woda), większość producentów zaleca serwis urządzeń raz do roku. W ramach zachowania pełnej gwarancji, rekomendowane są 4 podstawowe czynności serwisowe. Są wykonywane niezależnie od rodzaju pompy. Wspomniane rekomendacje polegają na skontrolowaniu:

a) Automatyki oraz poprawności ustawień,
b) Obiegu chłodniczego,
c) Układu górnego źródła pompy ciepła,
d) Układu dolnego źródła pompy ciepła.

Procedura serwisowa jest podoba dla każdego typu pompy ciepła i jest zawarta w instrukcji producenta.

WAŻNE! Tylko uprawnieni specjaliści mogą wykonywać prace przy podzespołach elektrycznych, a także prace serwisowe, przy obiegu chłodniczym.
Serwis pompy ciepła typu powietrze-woda

Niezbędne są dodatkowe prace serwisowe przy wspomnianej powietrznej pompie ciepła. Narażony na niekorzystne warunki środowiska, szczególnie brud i kurz jest jeden z jej modułów znajdujących się na zewnątrz. Serwis, będzie polegał na sprawdzeniu jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła, także pod kątem zanieczyszczeń. Większość procesów termodynamicznych związanych z transportem ciepła przebiega w jednostce zewnętrznej. Znajdują się tutaj: parownik i wentylator, gdzie przekazane do czynnika roboczego zostaje ciepłe powietrze atmosferyczne. Sprężarka (centralna część pompy), zawór czterodrogowy i zawór rozprężny, to pozostałe elementy, umożliwiające pracę pompy, poprzez odwrócenie obiegu ciepła w tryb chłodzenia. Skontrolowanie stanu technicznego wszystkich tych elementów musi nastąpić w trakcie serwisu pompy ciepła.