Pod względem sposobu działania, klimatyzacja jest stosunkowo prostym w systemem. Funkcjonowanie klimatyzacji, można przyrównać do pracy, jaką wykonuje lodówka domowa. W największym skrócie, przepływający rurami czynnik chłodniczy, pobiera energię z jednej jednostki klimatyzatora tak, żeby została przekazana do drugiej jednostki tego urządzenia. Bardziej szczegółowy zarys pracy klimatyzacji przedstawiamy w zakładce zasada działania klimatyzacji.

Instalacja klimatyzacyjna zawiera następujące elementy:
  • czynnik chłodniczy – zimny i ciekły czynnik ulegający sprężeniu powraca do jednostki wewnętrznej, aby móc po raz kolejny pobrać z powietrza ciepło w klimatyzowanym pomieszczeniu. Przy okazji zostaje rozprężony we wspomnianej jednostce wewnętrznej.
  • miedziane rury – krąży w nich czynnik chłodniczy, który ma za zadanie przenieść do agregatu zewnętrznego ciepło z jednostki wewnętrznej.
  • jednostka zewnętrzna – umieszczone są w niej drugi wentylator powietrza, zawór rozprężny, sprężarka i skraplacz (elementy generujące głośniejszą pracę). Ciepło w wyniku sprężenie czynnika chłodniczego, zostaje oddane na zewnątrz poprzez wentylator.
  • jednostka wewnętrzna – chłód jest dystrybuowany właśnie z tego miejsca na pomieszczenie. Wentylator i parownik, które wymuszają przepływ powietrza, umieszczane są w jednostce wewnętrznej w klimatyzatorach typu split. Ten element służy także przy procesie pochłaniania ciepłego powietrza.
Schemat działania klimatyzatora

Trzeba pamiętać, że urządzenia te, aby były w pełni wydajne i mogły w pełni wykorzystywać swoje funkcje, potrzebują starannie przeprowadzonego montażu i konsekwentnego serwisowania. Co za tym idzie, czynności serwisowe winny być zlecone uprawnionym fachowcom takim jak firma PGA Team.